Jedinou obranou proti nesvobodě je prostá lidská statečnost.

Miroslav Plzák

Quotes

Související citáty